Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerinizin Korunması

 

 1. Giriş                                                                                                             İşbu Ziyaretçi Aydınlatma Metni Aryap olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 1. Tarafımızca İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlendikleri Amaçlar

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Tipleri

Kimlik Bilgileri

·            İsim

·            Soyisim

İletişim

·            Telefon, mail, adres.

Aryap olarak tesislerimizi ziyaret eden kişilerden elde ettiğimiz kimlik ve iletişim kapsamındaki kişisel verileri;

 • Tesislerimizi ziyaret eden kişilerin kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Tesislerimizin fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülükler kapsamında bilgi verilmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

Yukarıdaki tabloda kategorize edilmiş kişisel verileriniz; ziyaretçi kayıt defteri vasıtasıyla fiziki olarak toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işleneceğini belirtmek isteriz.

 

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,

 

 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla sözleşme üzerinden Aryap olarak hizmet aldığımız avukatlara (Gerçek kişilere)
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara aktarılabilecektir.

 

Start typing and press Enter to search